Indonesia  English 

  PROJECT NAME

DED Gedung Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah, Palembang

YEAR

2018

     

  PROJECT NAME

Desain Tipikal (Prototype) Bangunan dan Prasarana Unit / Instalasi Rumah Sakit di Indonesia

YEAR

2018

       

  PROJECT NAME

DED Bangunan Terpadu Kantor Dinas PU Banjarmasin

YEAR

2018

     

  PROJECT NAME

DED Gedung Puskesmas Jumpandang Baru, Makassar

YEAR

2018